We hebben aan de deelnemers die het eerste PAL-jaar hebben gevolgd gevraagd om de ervaring of kwaliteit die het meest raakte te verwoorden en aan te geven hoe dit in de praktijk tot uitdrukking is gekomen. Hier volgen enkele reacties:

Pioniers in Authentiek Leiderschap van Paulien Assink en Hein Gubbels is een sprankelende en verrijkende opleiding voor coaches en pioniers van deze tijd. Op een stevig fundament dat bestaat uit een theoretisch kader en een enorme berg werkervaring van Paulien en Hein, drongen we in een jaar tijd door tot vele lagen van ons persoonlijke pionier- en leiderschap. De maandelijkse terugkerende aandacht voor zelfreflectie, oefening en onderlinge uitwisseling gaven mij een dieper inzicht in mijn talenten en de manier waarop ik deze in kan zetten in mijn professionele en persoonlijk leven. Het netwerk dat ontstond met de mede-pioniers geeft een vertrouwde basis voor intervisie waar vanuit ik mijn ondernemerschap verder vormgeef. Ik zal de komende jaren betrokken blijven bij PAL.

van Olga Plokhooij, Sociaal ondernemer vanuit www.olgalouise.nl, Founder van Nieuwe Maan Netwerk & Directeur van Stichting Nederland in Dialoog.

Voor mij is deelnemen aan PAL een manier om “her-innert” te worden aan de wijsheid die al in mij zit. Ik raak geïnspireerd door de woorden die tijdens de PAL dagen voor mij komen te liggen. Wat ook bijzonder is, is de ruimte die er is om voor eigen behoeften te gaan staan. Terwijl we allen onderdeel zijn van de groep, waarbij er ongeschreven een soort verbondenheid heerst die voelt als betrokkenheid en creatie in de wereld om ons heen.

van Gunilla Blijsie, Owner HRD Support.

Tijdens de opleiding doen we regelmatig een geleide meditatie. Als ik mijn dochter (13 jaar) vertel over de 7 poorten die ik tijdens een meditatie ben gepasseerd, gaan haar ogen twinkelen. “Dan vond je na de laatste poort zeker vrede? Dit inspireert me, mam, daar ga ik wat mee doen. Maar ik maak er wel 8 poorten van, want dat vind ik mooier”.
De PAL opleidingsdagen zetten mijn luiken steeds wijd(er) open. En als de luiken openstaan en ik dus veel aanvoel, opent het ook luiken bij anderen en is de coaching effectief.
Iemand 3 minuten bekijken en daarna 3 minuten bekeken worden (met toestemming!). Dan weet je al een boel, merk ik. Door PAL te doen heb ik mijn vertrouwen in mijn intuïtie vergroot.
Mede-Pioniers zijn een spiegel. Hoe het werkt weet ik niet maar de reflecties op eigen handelen/oordeel zijn nergens helderder dan bij PAL. 

van Renate van der Veen, Coach bij RenatevanderVeen.nl en Dialoogtrainer bij Spirit of the Age.

Angst toestaan, liefde ervaren en staan voor wie of wat je werkelijk ten diepste bent: dat is waar PAL en coaching voor mij over gaan.

van Daan Schipper.

Waar sta ik na een jaar PAL? Kan ik er voor een ander zijn om hem, haar of hen te faciliteren in de processen zoals deze zich aandienen? Ben ik in staat om “het leven dat zichzelf leeft” ook echt zichzelf te laten leven? Ik voel dat ik hier afgelopen jaar stappen in gezet heb, zowel binnen PAL maar ook binnen mijn andere werelden waar ik mij in begeef. PAL heeft mij geholpen in het vergroten van mijn eigen bewustwording, inzicht te geven in de weg naar mijn volledig potentieel.
Ik ervaar het als intuïtie vanuit alle 4 de dimensies. Weten door voelen. Mijn bewustwording is gegroeid en langzaam maar zeker groeit ook het vertrouwen en daarmee de manifestatie in de wereld. Acties uit kracht gericht op creatie en prestatie is mijn eerste natuur en deze worden aangevuld met manifestaties vanuit vonkjes van liefdevolle ontspanning en vertrouwen.
Ik ben me bewuster van mijn eigen talenten maar ook van mijn eigen valkuilen, mijn schaduwzijdes. Echter ik kan op dit moment vanuit het diepste van mijn hart zeggen dat beide nodig zijn om het leven kleur te geven.

van Hanneke ter Velde.