Journeyleaders zijn de mensen die in staat zijn om een ontwikkelomgeving zodanig in te richten en te faciliteren dat de volledige potentie van de leden van de groep als wel de meerwaarde van de samenwerking volledig tot haar recht kan komen. Tijdens de journeyleadersopleiding verkennen en ervaren we de mogelijkheden om op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied groepen te faciliteren.

Uitgebreide brochure van de Journeyleadersopleiding 2018.

Aan het einde van de opleiding:

  • Weten journeyleaders hoe je op alle vier dimensies en met gebruikmaking van de 12 leiderschapskwaliteiten een context en proces kunt creëren waarin groepen mensen inspirerend en effectief samenwerken.
  • Zijn journeyleaders in staat om een groep/samenwerkingsverband diepgaand te faciliteren zodat het beste uit mensen vaar voren kan komen en er optimaal gebruik gemaakt wordt van elkaars kwaliteiten en verschillen.
  • Zijn journeyleaders zelf het instrument en voorbeeld dat anderen inspireert en uitdaagt om hun leiderschap te nemen.

Het resultaat van de opleiding is dat we in staat zijn om een reeds bestaande groepscontext te verdiepen of een nieuwe groepscontext te creëren die helemaal past bij wie ieder van ons in essentie is en de kwaliteiten en ervaring die we hebben. En ook dat we er voor elkaar zijn om deze ‘calling’ ook in de praktijk te manifesteren. De basis wordt zo meer en meer gevormd voor een levende community van pioniers die elkaar versterken in wat er in deze tijdsgeest waardevol en nodig is. We verheugen ons op de mogelijkheid om dit samen met jullie waar te maken. 

Data, locatie en investering

De volgende data staan gepland in 2018: 12 en 13 januari, 3 februari, 3 maart, 13 april, 1 en 2 juni, 30 juni, 7 september, 13 oktober 2018. De locatie is de Tuinzaal of het Auditorium van Zin in Werk te Vught.

Omdat PAL een ideële doelstelling heeft en de organisatoren van de opleiding geen winstoogmerk nastreven met het aanbieden van deze opleiding, zijn de kosten van de opleiding zo laag mogelijk houden. Er is een verlaagd tarief voor non-profit organisaties in het onderwijs en de zorg (€ 4.750,- incl. BTW) en een basistarief voor bedrijven en organisaties (€ 5.500,- excl. BTW). Particulieren betalen € 3.750,- incl. BTW.

Om het ideële karakter te benadrukken is de Stichting PAL in het leven geroepen die ten doel heeft om deze opleiding mogelijk te maken en eventuele revenuen beschikbaar te stellen voor leiderschapsontwikkeling binnen de community en/of om de ontwikkeling van nieuw leiderschap in de derde wereld te ondersteunen.

Brochure: Journeyleadersopleiding 2018