Pioniers in Authentiek Leiderschap (PAL)

PAL is een innovatieve opleiding en community, die een integrale en excellente leeromgeving biedt aan mensen die wegen zoeken om meer authentiek en duurzaam leiderschap in de wereld te brengen en daarbij willen beginnen bij zichzelf. Vaardigheden en inzichten, die we aanreiken en gezamenlijk ontwikkelen, zijn breed inzetbaar en helpen pioniers, leiders en professionals om effectiever en succesvoller het beste van zichzelf in te zetten in hun leef-, leer- en werkomgeving.
De PAL-community is inmiddels uitgegroeid tot een kweekvijver en leernetwerk voor mensen die een bijdrage willen leveren aan meer authentiek en duurzaam leiderschap van teams, netwerken en organisaties.

Purpose

Authenticiteit is onontbeerlijk voor effectief en inspirerend leiderschap in de werk- en leefomgeving. PAL is erop gericht via vernieuwende en beproefde technieken en bewustwording deze authenticiteit als aanwezig potentieel in mensen te ontwikkelen. In een werkomgeving, zoals wij die voorstaan, wordt een context gecreëerd, waarin mensen in contact kunnen komen met hun volledige potentieel, om vandaar uit beter en bewuster leiderschap te kunnen nemen over de uitdagingen, die zich in diverse contexten voordoen.

Leiderschapsfilosofie

Onze opleiding is gebaseerd op een unieke en integrale leiderschapsfilosofie die al meer dan 10 jaar in de praktijk is beproefd middels onder andere de ontwikkeling en begeleiding van programma’s voor leidinggevenden in uiteenlopende levensfasen (van junior tot senior leiderschap). Onze visie op leiderschap is onder meer uitgewerkt in het boek ‘Uit het harnas; vier wegen naar authentiek en verantwoord leiderschap’, een bestseller die in 2005 door het Financiële Dagblad werd uitgegeven. In het boek ‘Samenspel; de kunst en praktijk van v/m leiderschap worden de 12 leiderschapskwaliteiten uitgewerkt die we beoefenen en toepassen tijdens de opleiding. In het meest recente boek ‘Een wereld vol mogelijkheden’ worden de 7 fases uitgewerkt om tot inspirerende speelvelden te komen waarin mensen zich verder individueel kunnen ontwikkelen en samenwerken aan het laten ontstaan van een wereld waar we trots op kunnen zijn.
 

Kernwaarden van de school en community


Ondernemerschap

Ondernemerschap met oog voor (sociale, maatschappelijke) gevolgen en het vermogen om in cocreatie samen tot duurzame oplossingen te komen die praktisch uitvoerbaar en effectief zijn.

In Verbinding

Oprechte aandacht en openhartige verbinding met klanten en collega’s om samen te leren en werken aan oplossingen en realiseerbare ontwikkelings-mogelijkheden.

Heldere visie

Heldere visie, maar ook ruimte voor intuïtie; wijsheid; voorbij beperkende en vastgeroeste overtuigingen en gedragingen.

Luisteren

Het leren luisteren naar wat je bezielt en waarvoor je leeft en daarvoor te gaan staan.

Voor wie?

De 140 deelnemers die tot op heden PAL gevolgd hebben zijn afkomstig uit het (internationale) bedrijfsleven, overheid, universitaire wereld; het zijn pioniers, ondernemers, leiders in het onderwijs, de zorg, wetenschap en consultancy. Zij zijn bereid om zichzelf of alle vier dimensies ten volle verder te ontwikkelen om zo optimaal dienstbaar te kunnen zijn aan de ontwikkeling van anderen.


3 Programma’s

PAL
Experience

Een inspirerende en bevrijdende ervaring voor mensen die het beste in zichzelf verder willen ontwikkelen om een kwalitatief hoogwaardig leven te leiden; een leven in overvloed voor zichzelf en met anderen in een turbulente wereld vol mogelijkheden.

Tweedaagse

Tijdens een tweedaagse ‘reiservaring’ op de fysieke, emotionele, mentale en spirituele dimensie van je leven ervaar en ontwikkel je het vermogen om het beste in jezelf te leren kennen en manifesteren.

Meer informatie

Journeyleaders opleiding

Journeyleaders zijn de mensen die in staat zijn om een ontwikkelomgeving zodanig in te richten en te faciliteren dat de volledige potentie van de leden van de groep als wel de meerwaarde van de samenwerking volledig tot haar recht kan komen.

Tien dagen

Tijdens de journeyleadersopleiding verkennen en ervaren we de mogelijkheden.

Meer informatie

Leiderschaps-ontwikkeling in organisaties

Tijdens dit programma ligt de focus op transformatie-processen in organisaties, instituten en bedrijven. Ook onderzoeken we met elkaar hoe wij als pioniers een kritische massa (een elkaar ondersteunde community) kunnen creëren.

Acht dagen

Een community om steeds weer nieuwe impulsen en initiatieven voor het nieuwe leiderschap te ontdekken en met elkaar te delen.

Meer informatie